Popular Posts

पाऊस कविताmarathi paranoid temperament disorder study papers paus : 2

खऱ्या  पावसाने कुठे जायचे ?कुणाला किती थेंब वाटायचे ,

मऊ pahila paus essay दरी गोठली 

ढगांनी किती oceanography content to get scholars essay  उतरायचे ,

घराने  मला आज  समजावले 

भिजुनी घरी रोज परतायचे ,

तुझी आसवे पाझरू लागता 

खऱ्या  पावसाने कुठे जायचे ?

पुन्हा पावसालाच सांगायचे 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

पाऊस कविताmarathi kavita paus : 3


खूप interim tasks uk पडतो  तेव्हा कोणाला काय वाटते .

शिशुवर्गातील मुलाला :

मोठ्या मोठ्या ढगांनी वाटतअगदी खाली यावं

ढगालाच तोंड लाऊन pahila paus essay पाणी पिऊन घ्यावं .

पहिलीतील मुलाला  :

खूप पाऊस पडतो तेव्हा वाटतरस्त्याची  नदी व्हावी 

दफ्तरच होडक करून तिला पार करून जावं.

चौथीतील  मुलाला pahila paus essay असतो पाऊस तेव्हा वाटत मला वीज ashes connected with carnations essay त्रास देणाऱ्यांच्या कानाजवळ कडाडाव.

आठवीतील मुलाला :

वह्या पुस्तक हातामधली  आईन येऊन  काढून घ्यावीत 

गरमागरम कांदाभजी तिन matthias pauli dissertation examples खायला द्यावीत .

कॉलेजकुमार :

भिजण्यासाठी गच्चीत जावंसमोरच्या गच्चीत ती असावी 

दोन्ही गच्च्यांमध्ये तेव्हा आणखी कोणीच  माणस नसावी .

म्ध्यवयीन गृहस्थ :

गाड्या पडाव्यात बंद आणि दांडी मारायची संधी घ्यावी 

पोर pahila paus essay पावसात भिजायलाअन बायको तेव्हा लाडात यावी . 

वृधस्थ  गृहस्थ : (वय : ८५ वर्षे  )

वाटततुंबलेल्या पाण्यात बुडून मरावं

जगण्यात आता राहील काय ?

पाऊस कधींचा  पडतो 

झाडांची  हलती पाने 

हलकेच  जाग मज  आली 

दु : खाच्या मंद सुराने || धृ ||

डोळ्यांत   उतरले पाणी

पाण्यावर डोळे  फिरती 

रक्ताचा उडाला पारा

या नितळ उताणीवरती || १ ||

पेटून कशी उजळेना 

हि शुभ्र फुलांची ज्वाला 

ताऱ्याच्या  प्रहरापाशी 

पाऊस असा कोसळला || २ ||

संदि:ग्ध  घरांच्या ओळी 

आकाश ढवळतो  वारा

माझ्याच किनाऱ्यावरती 

 लाटांचा  आज पहारा || ३ ||

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  
A limited
time offer!
Referencing throughout a tutorial composition penning
Individual many advantages